De werkgroep

Home / Der Windhund / Geschiedenis / De werkgroep

Geschichte

De werkgroep nu

Geschiedenis en temporale rol van de werkgroep Der Windhund.

Uit historisch oogpunt is het natuurlijk niet meer dan een normale gang van zaken dat men zowel de bevrijder als de bezetter een plaats kan geven in de re-enactment wereld. De rol van de bezetter is door het recente karakter van de periode waarover we spreken voor enkele mensen een struikelblok. Als groep conformeren wij ons op geen enkele wijze met de bezetter van destijds, noch hangen wij de politieke ideeƫn aan.

Het doel van de oprichting van deze werkgroep is het aanschouwelijk maken in een museale levende uitbeelding van het frontleven van een gewone Duitse soldaat en zijn eenheid tijdens de laatste maanden van de tweede wereldoorlog. De geallieerden waren al geland in Normandiƫ, en de Duitse legers leden zware verliezen op alle fronten. Materiaalschaarste heerste er overal en de militaire structuur werd noodgedwongen dagelijks aangepast. Het leeuwendeel van de Duitse manschappen had de moed om door te vechten reeds verloren doch de hoge officieren wilden van geen overgave weten. De Duitse leider had het bevel gegeven te vechten en daar gehoorzaamde men aan.

Een plichtsbetrachting die inmiddels bij de Duitse cq. Pruisische volkeren al eeuwen lang kenmerkend was. Als groep willen wij niet zeggen dat het nu onderhand maar eens moet kunnen dat Duitsers in uniform zich presenteren op evenementen. Nee, wij maken het historisch beeld van de 2e wereldoorlog met onze uitbeelding weer wat completer. Het publiek kan nu kennis maken met de, in tegenstelling tot musea, levende geschiedenis van de Duitse soldaat, zijn uitrusting en zijn leefomstandigheden in het veld, wij zijn als groep veel bezig met research hiernaar. Thans zijn wij er van overtuigd dat wij voldoende kennis in huis hebben om de eenheid naar behoren te kunnen presenteren.

Panzergrenadiers, behorende bij een Panzerdivision, zijn eigenlijk de infanterie behorende bij de tanks. Dit is wat eenvoudig uitgelegd, want de militaire structuur in het Duitse leger was erg complex. Maar in grote lijnen komt het er op neer dat door de gevolgde tactiek van de pantser- eenheden, de gewone infanterie niet mee kon komen omdat het logistiek gezien, een groot probleem was manschappen in grote hoeveelheden te voet de pantsereenheden te laten volgen. Omdat tanks volledig beschermd door hun pantser snel konden doorstoten bij hun bezetting van de buurlanden, bleven er door de grote spreiding van de tankdivisies te veel verdedigende eenheden achter. De gewone infanterie miste de dekking van de tanks en er sneuvelden te veel soldaten door deze tactiek. Men besloot toen de militairen die met de tankdivisie mee doorstoten tijdens hun overrompeling van de verdedigende landen een grote mate van bescherming te bieden.

Men ontwikkelde en bouwde voertuigen geheel of gedeeltelijk bepantserd die ruimte boden aan voldoende infanteristen die dan bij gelegenheid te voet onder dekking van hun eigen voertuigen de tanks konden ondersteunen bij hun opmars. Men noemde deze mannen Grenadiers. Ieder divisie had een aantal ondersteunende eenheden, van genie troepen en mortierploegen tot hoefsmeden en radiotelegrafisten. De divisie bestond uit een totaal van 11,500 man die eigenlijk de steun verleenden aan maar 41 tanks. Deze getallen gelden voor het eind van 1944, toen de divisie na hevige verliezen weer geheel opnieuw uitgerust en bewapend ten strijde moesten. Wij beelden een grenadiers compagnie uit die met behulp van een Sd.Kfz 251, een Duitse halfrupsvoertuig de pantsers volgde.

Dat een en ander gevoelig ligt, en soms mogelijk nog gevoeliger dan in de directe periode volgend op de Tweede Wereldoorlog, daar zijn we ons allen terdege van bewust. Toch voelen we dat het historisch verantwoord moet zijn om dit thema toe te voegen aan het scala van historisch correcte uitbeeldingen. Niemand denkt meer aan het platbranden van Dorestad als iemand nu Noormannen gaat re-enacten. 1945 ligt op moment van schrijven bijna 75 jaar achter ons en we hopen dat we in de gelegenheid gesteld zullen worden om met deze eenheid aan te mogen tonen dat we als gezamenlijke re-enacting Nederland, verenigd in het LPLG, ook met dit thema een waardige museale rol vervullen.

Daar wij niet pretenderen de wijsheid in pacht te hebben en alwetend te zijn, nodigen wij terzake deskundigen uit, een adviserende en begeleidende taak op zich te willen nemen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this