Dienstgrad

DUITSE RANGEN EN STANDEN

De Duitse militaire rangen en standen

Duitse rangen en standen

De Duitse militaire rangen en standen weken nogal af van de rangen en standen elders. Dat kwam bij de Wehrmacht met name door de grote verscheidenheid aan rangen beneden officier, en in de rangen klasse der opperofficieren door de veelheid aan graden. In Nederland bijvoorbeeld kenden wij voor 1940 slechts een handvol rangen onder die van 2e luitenant en slechts twee generaalsrangen onder de opperbevelhebber.

Voor de goede orde wordt hier een overzicht gegenereerd van die rangen in vergelijking tot Nederlandse rangen na de oorlog en de Amerikaanse en Britse rangen gedurende de oorlog. Daarbij zijn de equivalenten vooral gezocht in de functies, omdat de rangen wegens veelheid bij de onderofficieren aan Duitse zijde, niet ייn op ייn vergelijkbaar waren.

Onderofficieren en minderen

De Duitsers hadden meer rangen en standen onder de officiersrangen dan welk leger ook, ook vandaag de dag nog. Er worden daarom vaak discussies gevoerd over welke Duitse rang nu het beste te vergelijken is met een Nederlandse.

Het Nederlandse leger kende anno 1940 onder de rang van sergeant in wezen slechts twee rangen/standen. Die van soldaat en die van korporaal. Er waren enkele soldaten 1e klas, maar dit waren altijd cadetten. De korporaal 1e klas bestond pas na WOII. In het Duitse leger kende men echter de minderen rangen Oberschütze, Gefreiter, Obergefreiter, Stabsgefreiter (tijdens WOII afgeschaft) alsmede Unteroffizier. Daarnaast nog de uitzonderlijke rang Hauptgefreiter, meestal voor stafpersoneel. Heel zuiver beschouwd waren alle voornoemde aanduidingen met uitzondering van Unteroffizier, standen en geen rangen. Unteroffizier was in wezen de eerste rang.

De Duitse rang Unteroffizier - die wij letterlijk naar onderofficier zouden vertalen - kent in wezen geen werkelijk Nederlands equivalent. Deze rang was echter qua functie in mei 1940 eerder gelijkgesteld aan de Nederlandse korporaalsfunctie dan aan de sergeantfunctie. Het aanzien van een Nederlandse sergeant was hoger dan dat van de Duitse Unteroffizier. Een Duitse Unteroffizier had dan ook formeel geen 'portepee' (degenversiersel), zoals dat volgens traditioneel Duits gebruik voor onderofficieren en officieren wel het geval was. Deze portepee was oorspronkelijk een onderscheidingsteken voor officieren, later ook voor onderofficieren. Slechts bij uitzondering mocht een Unteroffizier een portepee dragen en werd dan ook in die stand aangemerkt als 'Unteroffizier mit Portepee'. Het gegeven dat een Unteroffizier geen degenversierselen mocht dragen is een extra indicatie dat de rang in wezen tot die der minderen werd gerekend.

Het is een gegeven dat een werkelijk exact vergelijk tussen de Duitse en de Nederlandse rangen nooit een-op-een mogelijk is. De Duitse Unterfeldwebel en Feldwebel hadden beide functies die in het Nederlandse leger door de sergeant werden vertolkt. Daarom staat de rang Feldwebel voorwaardelijk als vergelijking met de sergeant 1e klasse vermeld. De sergeant 1e klas kwam slechts in bescheiden mate voor in het Nederlandse leger anno 1940, en bovendien slechts onder beroepspersoneel. Het is daarom onjuist de rang van Feldwebel onvoorwaardelijk gelijk te stellen met de Nederlandse rang sergeant 1e klas. Men moet eerder kiezen voor het vergelijken van de rangen vanuit de functies dan vanuit het gevoel of een hiërarchisch gevoel van logica.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this