Werkgroep Timberwolves

Home / 352 Infanterie-Division / Werkgroep Timberwolves
Werkgroep Timberwolves

De 104th Reconnaissance Troop is de jongste werkgroep binnen DRG ’40-’45 en richt zich op het uitbeelden van de Amerikaanse 104e infanterie divisie, ook wel bekend als de “Timberwolf Division”. Binnen deze werkgroep staat de verkenningseenheid, de 104th Cavalry Reconnaissance Troop (Mechanized) centraal. De divisie zag voor het eerst actie tijdens de slag om de Schelde in oktober 1944 en was verantwoordelijk voor het bevrijden van onder meer Zundert, Etten-Leur,Standdaarbuiten en Zevenbergen. Zij heroverden een aanzienlijk gebied op de Duitse bezetters vanaf de Belgisch/Nederlanse grens tot aan de plaats Moerdijk aan de rivier de Maas. Tussen 23 oktober 1944 en 7 november 1944 leed de divisie in Nederland een totaal aan 1426 slachtoffers, waarvan 313 man gesneuveld en 103 man vermist.
Hierna was de divisie onder meer ook actief in het Duitse Roer en Eifel gebied, de bevrijding van een groot concentratiekamp nabij Nordhausen en ontmoetten het Rode Leger op 26 april 1945 in de Duitse stad Pretzsch.
——-
The 104th Reconnaissance Troop is the latest addition of DRG ’40-’45 and focuses on displaying the American 104th infantry division, also known as the “Timberwolf Division”. This group  re-ënacts the divisions reconnaissance unit, the 104th Cavalry Reconnaissance Troop (Mechanized). The division had their first combat-actions during the battle of the Schelde in october 1944 and was responsible for the liberation of the towns of Zundert, Etten-Leur, Standdaartbuiten and Zevenbergen. They recaptured a considerably territory on the occupying german forces, from the belgian/dutch border up to the town of Moerdijk at the Meuse river. Between 23 october 1944 and 7 november 1944 the fighting in the Netherlands cost the Timberwolves 1,426 casualties, including 313 killed and 103 missing.
After their actions in the Netherlands, the division was also involved in actions in the german Ruhr and Eifel regions, the liberation of a large concentration camp near Nordhausen and they met the Red Army on april 26th 1945 in the german town of Pretzsch.
——-
Der 104. Aufklärungs-Trupp ist die neueste Ergänzung der DRG ’40-’45 und konzentriert sich auf die Darstellung der amerikanischen 104. Infanteriedivision, die auch als “Timberwolf Division” bekannt war. Diese Gruppe stellt die Aufklärungseinheit der Division nach, den mechanisierten 104. Kavalerie Aufklärungstrupp. Die Division hatte ihre ersten Kampfeinsätze während der Schlacht an der Schelde im Oktober 1944 und war für die Befreiung der Städte Zundert, Etten-Leur, Standdaartbuiten und Zevenbergen verantwortlich. Sie eroberten ein beträchtliches Gebiet von der belgisch-niederländischen Grenze bis zur Stadt Moerdijk an der Maas von den deutschen Besatzern zurück. Zwischen dem 23. Oktober 1944 und dem 7. November 1944 kosteten die Kämpfe in den Niederlanden die “Timberwolves” 1.426 Verluste, darunter 313 Gefallene und 103 Vermisste.
Nach ihren Einsätzen in den Niederlanden war die Division auch an Aktionen im deutschen Ruhrgebiet und in der Eifel beteiligt, an der Befreiung eines großen Konzentrationslagers bei Nordhausen und sie traf am 26. April 1945 in der deutschen Stadt Pretzsch auf die Rote Armee.
——-
La 104th « Reconnaissance Troop » est le dernier ajout de DRG ’40-’45 et se concentre sur le déploiement de la 104th division d’infanterie américaine, également connue sous le nom de “Timberwolf Division”. Ce groupe a relancé l’unité de reconnaissance des divisions, la 104e troupe de reconnaissance de cavalerie (mécanisée). La division eut ses premiers combats lors de la bataille de l’Escaut en octobre 1944 et fut l’investigatrice de la libération des villes de Zundert, Etten-Leur, Standdaartbuiten et Zevenbergen. Ils ont repris un territoire considérable sur les forces allemandes d’occupation, de la frontière belge/néerlandaise jusqu’à la ville de Moerdijk sur la Meuse. Entre le 23 octobre 1944 et le 7 novembre 1944, les combats aux Pays-Bas ont fait 1426 victimes, dont 313 tuées et 103 portées disparues.
Après leurs actions aux Pays-Bas, la division a également été impliquée dans des actions dans les régions allemandes de la Ruhr et de l’Eifel, la libération d’un grand camp de concentration près de Nordhausen Et ils ont rencontré l’Armée rouge le 26 avril 1945 dans la ville allemande de Pretzsch.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this