Jens Grünefeld

Home / Team / Jens Grünefeld

Jens Grünefeld werkte in de haven van Dortmund en wilde zijn familie opvolgen in de scheepvaart. Toen de oorlog uitbrak is hij ingedeeld bij de Kriegsmarine Kustartillerie.

Later in de oorlog is hij samen met andere leden van de Kriegsmarine overgeplaatst naar de Infanterie als Grenadier.

Tussen de gevechten door maakt Jens graag foto’s voor het thuisfornt of verzorgd hij zijn uniform.

“Es gibt immer etwas zu tun”!