Claus von Hosenfeld

Home / Team / Claus von Hosenfeld

Claus wilde het timmerbedrijf van zijn vader overnemen, maar de oorlog besloot anders.
Naast het leiden van zijn Kampfgruppe vind hij het plezierig met nieuwe rekruten te werken. Hij leert ze de grondbeginselen van exercitie, wapendiscipline en marcheren zodat ze goed voorbereid zijn op de gevechten in het verschiet.